Developers International Project Finance

Tài chính dự án

International Project Finance
     Project Finance      عربي      项目融资      Projektfinanzierung      Financiación de Proyectos      Financement de Projet      Project Finance      プロジェクトファイナンス      프로젝트 파이넌스      Financiamento de Projetos      Проектное финансирование      Proje Finansmaný      Dự án Tài chính      Project Finance      
      Trang chủ         Giới thiệu         Dịch vụ         Dự án         Khu vực         Tài chính         Đăng kí         Liên hệ

 

 

Tài chính cho các dự án giải trí

Cùng với sự hợp tác của các cộng sự, chúng tôi tin rằng chúng tôi là những nhà cung cấp tài chính dự án hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp du lịch, khách sạn, xây dựng và giải trí.

Trong suốt hai thập kỉ vừa qua, những cộng sự của chúng tôi, những nhà tài chính hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí, những người chuyên cung cấp các nguồn tài chính dự cho các dự án quốc tế trong ngành công nghiệp giải trí dưới hình thức cho vay hoặc chuyển nhượng cổ phần. Chúng tôi đã huy động hơn hai tỉ đô la Mỹ ($2,000,000,000) cung cấp vốn cho các dự án du lịch và giải trí trên 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Để được xem xét đầu tư tài chính, dự án cần phải có ít nhất một thế mạnh đặc biệt then chốt (USP). Trong những trường hợp mà dự án đang hoạt động trong một thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh, thay vì thụ động ở vị trí thống lĩnh, dự án thường phải chuẩn bị  cho mình nhiều hơn hai thế mạnh đặc biệt then chốt.

Ngoài việc phải có một hay nhiều thế mạnh đặc biệt then chốt, dự án phải chứng minh được rằng bản thân nó có thể hoạt động mà không cần một sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài và hứa hẹn một tỉ lệ lợi nhuận hợp lý. Nếu một đề án kinh doanh không đáp ứng được những mục tiêu tài chính  đề ra, đề án đó sẽ không  đảm bảo được đầu tư nữa. 

Chúng tôi và những cộng sự của mình chỉ tính phí trên những dự án đã thành công trong việc xin đầu tư tài chính.

Khi tiến hành cung cấp tài chính cho một khách hàng, khách hàng có quyền từ chối hay chấp nhận những điều khoản trong bản đề xuất. Khách hàng không phải chịu bất kỳ khoản phí nào trong việc từ chối bản đề xuất. Nếu khách hàng đồng ý với bản đề xuất, chúng tôi sẽ thu phí dựa trên phần trăm số vốn huy động được của dự án. Nếu khách hàng từ chối hợp tác, quý vị sẽ không phải chịu một chi phí nào khác. Chúng tôi tin tưởng đây là những điều khoản rất cạnh tranh.

Trong hầu hết những dự án được huy động tài chính, chúng tôi cũng tham gia nghiên cứu và biên soạn tìm hiểu về tính khả thi của thị trường và tài chính, kế hoạch kinh doanh, ngân sách phát triển, kiến trúc quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, khảo sát về công nghệ thông tin, và chúng cũng tiến hành các quy trình trong đánh giá với trách nhiệm cao nhất.

Những nhà cung cấp tài chính dự án đã không còn chuẩn bị để xem xét những dự án dựa trên báo cáo tài chính của kế toán viên có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp giải trí, những người chưa từng tham gia xây dựng, điều hành hay sở hữu một dự án kinh doanh trong ngành công nghiệp giải trí hay du lịch. Nguyên nhân là do đã có nhiều dự án thất bại trong ngành công nghiệp giải trí và du lịch do không đạt được những mục tiêu đề ra trong mô hình dự đoán.

Ngược lại, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong phát triển những dự án quốc tế, những nghiên cứu tính khả thi tài chính và dự đoán dòng tiền mặt được xây dựng dựa trên mô hình chu kì tiền mặt thiết lập được qua hai mươi lăm năm kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, điều hành và sỡ hữu những dự án giải trí.

Chúng tôi cũng cung cấp tài chính vào các dự án xây dựng, quy hoạch dân cư và hứa hẹn tham gia vào các dự án liên doanh.

Nếu có thắc mắc về những khả năng trong việc huy động vốn đầu tư cho dự án của bạn thông qua Ban Phát triển quốc tế, xin vui lòng truy cập trang Đánh giá tài chính dự án quốc tế của chúng tôi, hoàn thành và nộp mẫu đơn tóm tắt trực tuyến và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay sau khi chúng tôi đã xem xét những thông tin mà bạn cung cấp. Thời gian thường trong khoảng một ngày làm việc.

Để xem danh sách những loại hình dự án có thể tiến hành hợp tác, xin vui lòng truy cập trang Dự án Quốc tế.

Để xem danh sách những khu vực trong tầm hoạt động của chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang Khu vực dự án quốc tế.

Xin lưu ý chúng tôi không huy động tài chính cho những dự án có trị giá dưới năm triệu đô la Mỹ ($5,000,000)Developers International
501 International House
223 Regent Street
London W1B 2QD
United Kingdom

tel. telephone number
fax. +44 (0) 20-7117-1300
email. contact us
www.developersinternational.com