Developers International Project Finance

Tài chính dự án

International Project Finance
     Project Finance      عربي      项目融资      Projektfinanzierung      Financiación de Proyectos      Financement de Projet      Project Finance      プロジェクトファイナンス      프로젝트 파이넌스      Financiamento de Projetos      Проектное финансирование      Proje Finansmaný      Dự án Tài chính      Project Finance      
      Trang chủ         Giới thiệu         Dịch vụ         Dự án         Khu vực         Tài chính         Đăng kí         Liên hệ
 

Tài chính dự án quốc tế

Đơn đánh giá


Mẫu đơn dưới đây sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng có được những đánh giá sơ bộ về bản chất và hiện trạng dự án của bạn.

  Mẫu đơn được nộp chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Đây không được xem như mẫu đăng kí tài trợ và không chịu sự ràng buộc của bất kì bên nào.
  Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận những dự án dưới 5 triệu đô la Mỹ ($5,000,000).
  Xin hoàn thành tất cả những mục dưới đây
 
  Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Tên Công ty:


Địa chỉ công ty:

Điện thoại:
Địa chỉ email:
 
  Thông tin dự án:
Loại hình  dự án:

Nếu khác, xin vui lòng ghi rõ:
Địa điểm dự án:


Xin vui lòng  mô tả  sơ lược về dự án của bạn:


Xin vui lòng cho biết các giai đoạn mà dự án đã đạt được:
 
  Thông tin tài chính dự án
Chi phí dự trù cho dự án?
Mức tài chính dự án đã nhận được?
Mức tài chính cần yêu cầu?
 
 


 
  Developers International
501 International House
223 Regent Street
London W1B 2QD
United Kingdom

fax. +44 (0) 20-7117-1300

www.developersinternational.com