Developers International Project Finance

Tài chính dự án

International Project Finance
     Project Finance      عربي      项目融资      Projektfinanzierung      Financiación de Proyectos      Financement de Projet      Project Finance      プロジェクトファイナンス      프로젝트 파이넌스      Financiamento de Projetos      Проектное финансирование      Proje Finansmaný      Dự án Tài chính      Project Finance      
      Trang chủ         Giới thiệu         Dịch vụ         Dự án         Khu vực         Tài chính         Đăng kí         Liên hệ

 

 

Quy trình đăng kí

Những thông tin đầu tiên của dự án phải được thực hiện thông qua hình thức đăng kí trực tuyến tại trang Liên hệ với Tài chính dự án.

Mẫu đơn trực tuyến giúp bạn nhanh chóng cung cấp cho chúng tôi chính xác các thông tin cần thiết về dự án của bạn. Bạn không phải mất thời gian để hoàn thành mẫu đăng kí tổng hợp với những chi tiết của một dự án mà có thể sẽ nằm ngoài sự quan tâm của chúng tôi.

Các nhà phân tích của chúng tôi sẽ đánh giá từng dự án một, do đó, nếu có nhiều dự án, bạn nên hoàn thành từng mẫu đơn riêng biệt cho từng dự án mà bạn đang huy động vốn.

Sau khi nộp mẫu đăng kí trực tuyến, những nhà phân tích của chúng tôi sẽ nhanh chóng xác định xem dự án của bạn có nằm trong sự quan tâm của chúng tôi hay không.

Nếu nhà phân tích xác định dự án của bạn chưa đáp ứng những tiêu chí của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn, trong vòng một hoặc hai ngày, để thông báo với bạn rằng dự án của bạn không phải dành cho chúng tôi.

Nếu nhà phân tích nhận thấy rằng dự án của bạn đã đáp ứng được những tiêu chí đề ra, chúng tôi sẽ gửi thư yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án này. Thông thường, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành một mẫu đơn chi tiết liên quan đến những thông số quan trọng của dự án, mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua email. Khi nhận lại được những mẫu đơn này, các nhà phân tích sẽ đưa ra những gợi ý và phân tích cho ban quản trị của chúng tôi xem xét. Nếu ban quản trị chấp thuận với những lời đề nghị từ các nhà phân tích, bạn sẽ được gửi  thông tin chi tiết để tiến hành những bước tiếp theo.

 

Lưu ý:

Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi cho những đơn đăng kí đầy đủ và chính xác được gửi thông qua mẫu đăng kí trực tuyến.

Ban quản trị sẽ không xem xét những mẫu đăng kí của các dự án-với mẫu đơn đã được điền đầy đủ thông tin, cho đến khi được các nhà phân tích đánh giá trọn vẹn. Nhằm đảm bảo cho Ban quản trị không mất thời gian vô ích vào những mẫu đăng kí phi thực tế, chúng tôi sẽ không bàn thảo về dự án dưới mọi hình thức cho đến khi chúng tôi có một cái nhìn toàn diện về những tiềm năng và rủi ro trong dự án của bạn. Do đó, chúng tôi không tham gia vào bất kì một cuộc hội thảo hay điện thoại nào cho đến khi chúng tôi đánh giá xong dự án của bạn.

Xin vui lòng không gửi kèm những thông tin bổ sung trong đơn đăng kí vì như thế sẽ làm chậm trễ quá trình đăng kí.

Chúng tôi không tài trợ các dự án giá trị dưới $5,000,000 USD; những dự án chuyển nhượng, và những dự án tại Nigeria hay Irắc.

Ngôn ngữ chính thức được sử dụng là tiếng Anh. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ phiên dịch.

Xin vui lòng đọc thông tin dưới đây để đảm bảo bạn đã điền đúng mẫu đơn đăng kí.


 


 

Làm thế nào để hoàn thành mẫu Đơn đăng kí trực tuyến.

Xin vui lòng trả lời đầy đủ các câu hỏi sau đây:

 

Thông tin liên lạc

1. Họ và tên
Xin vui lòng điền đầy đủ họ và tên.

2. Tên công ty
Nếu chưa thành lập  công ty, xin vui lòng ghi rõ "Công ty chưa đăng kí".

3. Địa chỉ công ty
Nếu bạn đăng kí dưới tên công ty, xin vui lòng ghi rõ điạ chỉ công ty. Nếu không, xin ghi rõ địa chỉ liên lạc của bạn.

4. Số điện thoại liên lạc
Xin vui lòng cung cấp số điện thoại cố định. Nếu bạn không có điện thoại cố định, bạn có thể cung cấp số điện thoại di động.

5. Điạ chỉ email
Xin  vui lòng ghi rõ và kiểm tra phần này một cách cẩn thận, vì thông thường, đây sẽ là phương tiện đầu tiên chúng tôi liên lạc với bạn. 

 

Chi tiết Dự án

6.  Loại hình dự án
Nêu rõ loại hình dự án của bạn bằng cách chọn một trong những nút thích hợp. Nếu dự án của bạn không nằm trong những mục dưới đây, xin chọn "Khác" và ghi rõ loại hình dự án của bạn vào mục " Nếu khác, xin ghi rõ..."

7. Khu vực dự án
Xin vui lòng ghi rõ dự án của bạn sã được thực hiện tại Quốc gia nào. Xin lưu ý chúng tôi không tài trợ cho những dự án tại Nigeria và Irắc.

8. Sơ lược về dự án
Xin vui lòng mô tả ngắn gọn về dự án của bạn.

9. Các giai đoạn mà dự án đã đạt được
Xin vui lòng cho biết bạn đã tiến hành tìm hiểu tính khả thi, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh hay dự án đã khởi công hay chưa.


Thông tin về tài chính của dự án

10. Chi phí dự trù cho dự án
Xin vui lòng cho biết chi phí ước tính cho dự án của bạn bằng đồng đô la Mỹ. Xin vui lòng không đưa ra yêu cầu tài chính bằng đơn vị tiền tệ điạ phương.

11. Mức đầu tư mà dự án đã nhận được
Xin vui lòng ước lượng mức tài trợ mà dự án đã nhận được bằng đồng đô la Mỹ

12. Mức tài trợ  yêu cầu
Xin vui lòng ước lượng mức tài trợ bạn cần bằng đồng đô la Mỹ, và ghi rõ nếu bạn yêu cầu 100% mức độ tài trợ.

 

Gửi đơn đăng kí.

 Developers International
501 International House
223 Regent Street
London W1B 2QD
United Kingdom

tel. telephone number
fax. +44 (0) 20-7117-1300
email. contact us
www.developersinternational.com